Avdelinger

 

Individuell tilrettelegging

 

Uansett hvilket av tiltakene deltakerne er tilsluttet, blir arbeidsoppgaver, arbeidstid og øvrige arbeidsrelaterte forhold tilrettelagt den enkeltes forutsetninger for å gjennomføre arbeidet.

Deltakerne har varierende arbeidskapasitet. Yteevnen kan også variere over tid. Dette er forhold som Svanpro til enhver tid forsøker å forholde seg til på en måte som gagner hver enkelts målsetning og livskvalitet for deltakelse i våre tiltak. Det kan være velferdstilbud som turer, sosiale sammenkomster til ferie og jul. Vi har jobb frukt hver uke. Ulike typer kurs for å fremme den enkeltes livskvalitet. Våre arbeidssøkere/ arbeidstakere har mulighet til å gjennomføre en arbeidsdag på sine premisser. Dette gjelder også de som ikke tilfredstiller produktivitetskravene de ville blitt stilt ovenfor som arbeidstakere i en ordinær bedrift.

 

Nettbutikk

I 2012 åpnet vi nettbutikken www.barerips.no

Målsetningen ved avdelingen er at arbeidsøkerne etter

endt arbeidspraksis og kurs skal kunne formidles til arbeid, søke utdanning eller nyttiggjøre seg andre hensiktsmessige tiltak. Arbeidsutprøvingen består av betjening av, kunder, salg, innkjøp, registrering av ordrer.

 

Det er både APS og VTA på avdelingen.

 

 

 

Treavdeling - Miljøstasjon

 

Har arbeidsplasser innen områdene emballasje, palleproduksjon, vedproduksjon og motak av avfall til miljøstasjonen. Miljøstasjonen ligger ute på bedriftens sitt areal. Svapro er driftsopperatør for RIR. Vi drifter Miljøstasjon i Eide og Fræna Kommune. Målsetningen er å bidra til å opprettholde og utvikle

ressurser hos arbeidstakerne med tilrettelagt arbeid og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Kvalifiseringen rettes mot overgang til andre tiltak / ordinært arbeidsliv ved å legge til rette for de ulike virkemidler som til en hver tid anses som nødvendig og hensiktsmessig for videre attføring. Det er både APS og VTA på avdelingen.

 

 

 

Monteringsavdeling

 

 

 

Svanpro as, Ellinggardsvegen 5, 6490 Eide. Tlf. 712 96 570 Mail: post@svanpro.no