Kontakt

Vi ønsker å bli bedre!

Både for deg som er deltaker i våre tiltak og for deg som kunde. Noe du ønsker å dele med oss?

Send oss en mail til: post@svanpro.no

Merk den med: Forbedringsforslag,

klage, spørsmål, tips eller innspill.

 

Svanpro as

Ellingardsvegven 5

6490 Eide

Telefon: 71 29 65 70

 

Mail: post@svanpro.no

 

Daglig leder:

Rolf Ølander

rolf@svanpro.no

Tlf. 905 62 189

 

Økonomi:

Freidun Kjøl

freidun@svanpro.no

 

Attføring:

Kontakt daglig leder.

 

 

 

Arbeidseder nettbutikk:

Carina Mariel Ims

carina@svanpro.no

 

 

Nettbutikk:

www.barerips.no

 

marked@svanpro.no

Tlf. 934 95 159

 

Kundeservice:

Stine Visnes Eriksen

 

Arbeidseder treavdeling:

Erling Lyngstad

erling@svanpro.no

 

 

Paller, treemballasje og ved:

erling@svanpro.no

Tlf: 402 48 552

 

 

Åpningstider RIR:

 

Mandag

Tirsdag

Onsdag

Torsdag

Fredag

09.00-19.00

09.00-15.00

09.00-15.00

09.00-19.00

09.00-15.00

Svanpro as, Ellinggardsvegen 5, 6490 Eide. Tlf. 712 96 570 Mail: post@svanpro.no